خدمات مشاوره حقوقی و ثبتی

  • ثبت و تغییرات شرکت
  • ثبت اختراع
  • ثبت طرح صنعتی
  • ثبت برند و نشان تجاری
  • اخذ مجوزها
  • مشاوره قراردادها
  • مشاوره حسابداری و امور مالیاتی

شرکت، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند ثبت شرکت اولین گام در شروع یک کسب و کار اقتصادی است اما به دلیل تفاوت انواع شرکتها نظیر مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و ... انتخاب شرکت متناسب با نوع فعالیت بدون مشاوره سخت و دشوار می باشد چرا که ممکن است به دلیل اشتباه در تفسیر قوانین و یا در نظر نگرفتن مزایا و معایب تواما، منجر به ایجاد مشکلاتی در ادامه کسب و کار گردد.

*مراجعه به سایت سازمان اسناد واملاک کشور *سامانه ثبت شرکت ها *تکمیل اطلاعات اعضا و سهامداران *تایید نام *ارسال مدارک از طریق پست *ثبت روزنامه رسمی و کثیرالانشار

از موارد با اهمیت در ثبت شرکت انتخاب نوع شرکت، انتخاب نام صحیح، موضوع و سرمایه ثبتی شرکت مطابق با برنامه کسب و کار می باشد.

-برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری در خصوص انتخاب نوع مناسب شرکت، انتخاب نام، میزان سرمایه ثبتی، انتخاب زمینه فعالیت و ...

شرکت، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند ثبت شرکت اولین گام در شروع یک کسب و کار اقتصادی است اما به دلیل تفاوت انواع شرکتها نظیر مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و ... انتخاب شرکت متناسب با نوع فعالیت بدون مشاوره سخت و دشوار می باشد چرا که ممکن است به دلیل اشتباه در تفسیر قوانین و یا در نظر نگرفتن مزایا و معایب تواما، منجر به ایجاد مشکلاتی در ادامه کسب و کار گردد.

*مراجعه به سایت سازمان اسناد واملاک کشور *سامانه ثبت شرکت ها *تکمیل اطلاعات اعضا و سهامداران *تایید نام *ارسال مدارک از طریق پست *ثبت روزنامه رسمی و کثیرالانشار

از موارد با اهمیت در ثبت شرکت انتخاب نوع شرکت، انتخاب نام صحیح، موضوع و سرمایه ثبتی شرکت مطابق با برنامه کسب و کار می باشد.

-برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری در خصوص انتخاب نوع مناسب شرکت، انتخاب نام، میزان سرمایه ثبتی، انتخاب زمینه فعالیت و ...

اختراع، حق انحصاری است که در قبال ابداع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارت‌ست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود

1- مشخص نمودن مخترع یا مخترعین و مالک یا مالکین اختراع 2-تنظیم مستندات اختراع مطابق با قوانین اداره مالکیت معنوی این مستندات شامل:خلاصه اختراع ، ادعانامه اختراع، شرح و توصیف اختراع، نقشه های فنی اختراع 3- ثبت اظهارنامه اختراع 4- پس از تایید اظهارنامه اختراع توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی ، اختراع به یک مرجع داوری ارجاع میشود و پس از داوری اختراع و در صورت پذیرفته شدن اختراع توسط داور می بایست آگهی روزنامه اختراع چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی اختراع تحویل گرفته شود.

معمولا در مرحله داوری اکثر اختراعات بدلیل شباهت با سایر طرح های ثبت شده در اداره مالکیت معنوی ایران یا آمریکا رد میشوند. ایجاد تفاوت چشمگیر در میزان نوآوری طرح کلید اصلی گرفتن تاییدیه داور می باشد.

- برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری در خصوص نحوه ثبت و الزامات ثبت اختراع - ثبت اختراع از صفر تا صد -تنظیم و نگارش شرح و توصیف و ادعانامه اختراع -نقشه کشی و تهیه طرح اختراع با نرم افزارهای تخصصی

اختراع، حق انحصاری است که در قبال ابداع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارت‌ست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود

1- مشخص نمودن مخترع یا مخترعین و مالک یا مالکین اختراع 2-تنظیم مستندات اختراع مطابق با قوانین اداره مالکیت معنوی این مستندات شامل:خلاصه اختراع ، ادعانامه اختراع، شرح و توصیف اختراع، نقشه های فنی اختراع 3- ثبت اظهارنامه اختراع 4- پس از تایید اظهارنامه اختراع توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی ، اختراع به یک مرجع داوری ارجاع میشود و پس از داوری اختراع و در صورت پذیرفته شدن اختراع توسط داور می بایست آگهی روزنامه اختراع چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی اختراع تحویل گرفته شود.

معمولا در مرحله داوری اکثر اختراعات بدلیل شباهت با سایر طرح های ثبت شده در اداره مالکیت معنوی ایران یا آمریکا رد میشوند. ایجاد تفاوت چشمگیر در میزان نوآوری طرح کلید اصلی گرفتن تاییدیه داور می باشد.

- برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری در خصوص نحوه ثبت و الزامات ثبت اختراع - ثبت اختراع از صفر تا صد -تنظیم و نگارش شرح و توصیف و ادعانامه اختراع -نقشه کشی و تهیه طرح اختراع با نرم افزارهای تخصصی

ثبت طرح صنعتی به معنای فرآیند ثبت شکل و فرم ظاهری کالا یا بسته بندی آن است که توسط شما طراحی شده است

1-تصاویر کالای مورد درخواست که می بایست بر اساس قوانین اداره مالکیت معنوی تهیه شود. 2-تنظیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی پس از تایید اظهارنامه توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی می بایست آگهی روزنامه ثبت طرح صنعتی چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی ثبت تحویل گرفته شود.

-

مشاوره ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی به معنای فرآیند ثبت شکل و فرم ظاهری کالا یا بسته بندی آن است که توسط شما طراحی شده است

1-تصاویر کالای مورد درخواست که می بایست بر اساس قوانین اداره مالکیت معنوی تهیه شود. 2-تنظیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی پس از تایید اظهارنامه توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی می بایست آگهی روزنامه ثبت طرح صنعتی چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی ثبت تحویل گرفته شود.

-

مشاوره ثبت طرح صنعتی

اولین قدم برای تجاری سازی محصول یا خدمت است. برند واژه ای موثر برای رونق بخشیدن به کسب و کار میباشد. بنابراین علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص یا بنگاه ها متمایز نماید.

- انتخاب نام برند: مهم ترین اصل در ثبت نام برند این است که نام انتخابی جدید، غیر تکراری و قانونی باشد. (قابلیت ثبت داشته باشد) سایر مشخصه هایی که برای انتخاب نام برند باید درنظر داشت به صورت زیر می باشد: *جذابیت و منحصر به فردبودن * توانایی ارتباط با مصرف کنندگان * ارتباط نام برند با نوع کارکرد محصول یا خدمت 2- تنظیم اظهارنامه: پس از انتخاب نام برند، گام اصلی در ثبت برند، تنظیم اظهارنامه ی تسلیمی به اداره مالکیت معنوی است. 3- پس از تایید اظهارنامه توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی می بایست آگهی روزنامه نوبت اول و دوم برند چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی برند تحویل گرفته شود.

ثبت برند راهی برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از نام کالاها و خدمات و نام تجاری شما می باشد.

مشاوره حضوری و آنلاین جهت ثبت برند شما -پیشنهاد و انتخاب نام مناسب برای برند شما

اولین قدم برای تجاری سازی محصول یا خدمت است. برند واژه ای موثر برای رونق بخشیدن به کسب و کار میباشد. بنابراین علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص یا بنگاه ها متمایز نماید.

- انتخاب نام برند: مهم ترین اصل در ثبت نام برند این است که نام انتخابی جدید، غیر تکراری و قانونی باشد. (قابلیت ثبت داشته باشد) سایر مشخصه هایی که برای انتخاب نام برند باید درنظر داشت به صورت زیر می باشد: *جذابیت و منحصر به فردبودن * توانایی ارتباط با مصرف کنندگان * ارتباط نام برند با نوع کارکرد محصول یا خدمت 2- تنظیم اظهارنامه: پس از انتخاب نام برند، گام اصلی در ثبت برند، تنظیم اظهارنامه ی تسلیمی به اداره مالکیت معنوی است. 3- پس از تایید اظهارنامه توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی می بایست آگهی روزنامه نوبت اول و دوم برند چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی برند تحویل گرفته شود.

ثبت برند راهی برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از نام کالاها و خدمات و نام تجاری شما می باشد.

مشاوره حضوری و آنلاین جهت ثبت برند شما -پیشنهاد و انتخاب نام مناسب برای برند شما

افراد حقوقی و حقیقی متناسب با نوع فعالیتشان برای تاسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی می بایست مجوزهایی اخذ کنند مانند جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز سازمان غذا و دارو و ....

جهت اخذ جواز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی به بخش سرمایه گذاری در سایت https://www.behinyab.ir/ مراجعه کنید.

-

-ثبت نام و عضویت در سایت بهین یاب - اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی، پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و مجوز غذا و دارو

افراد حقوقی و حقیقی متناسب با نوع فعالیتشان برای تاسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی می بایست مجوزهایی اخذ کنند مانند جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز سازمان غذا و دارو و ....

جهت اخذ جواز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی به بخش سرمایه گذاری در سایت https://www.behinyab.ir/ مراجعه کنید.

-

-ثبت نام و عضویت در سایت بهین یاب - اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی، پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و مجوز غذا و دارو

یکی از مشکلات عمده کسب و کار های نوپا بخصوص استارتاپ ها، عدم آشنایی با قرارداد های فنی و حقوقی برای گسترش کسب و کارشان می باشد. تنظیم بسیاری از قراردادها از جنبه حقوقی نیازمند توجه به برخی الزمات است. مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد به افراد کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن این الزمات بتوانند از ریسک‍‌های احتمالی جلوگیری کنند.

-

-

-مشاوره تنظیم قراردادهای فنی و حقوقی

یکی از مشکلات عمده کسب و کار های نوپا بخصوص استارتاپ ها، عدم آشنایی با قرارداد های فنی و حقوقی برای گسترش کسب و کارشان می باشد. تنظیم بسیاری از قراردادها از جنبه حقوقی نیازمند توجه به برخی الزمات است. مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد به افراد کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن این الزمات بتوانند از ریسک‍‌های احتمالی جلوگیری کنند.

-

-

-مشاوره تنظیم قراردادهای فنی و حقوقی

پس از ثبت شرکت و قبل از شروع فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی باید بدانند واحد تجاریشان مشمول چه مالیاتی می شوند و رسیدگی شان به چه نحوی انجام می شود و به چه صورت می توانند از جرائم و مالیات سنگین شان که ممکن است متحمل آن شوند، معاف شوند . لذا هر شخص حقوقی نیازمند یک مشاوره مالیاتی می باشند.

هر شرکتی از نظر قانونی ملزم به پرداخت مالیات است و باید در اداره مالیات تشکیل پرونده مالیاتی دهد و روند مالی شرکت خودش را در دفاتر کل و روزنامه ثبت نماید و اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

پلمپ دفاتر/اخذ کد اقتصادی/ارسال اظهارنامه مالیاتی/تحریر دفاتر کل و روزنامه از جمله اموری که هر شخص حقوقی باید براساس قوانین حسابرسی و مالیاتی کشور انجام دهد.

-مشاوره مالیاتی در زمینه مالیات بر درآمداشخاص حقوقی، مالیات برعملکرد و ارزش افزوده -مشاوره در جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی -پلمپ دفاتر قانونی و اخذ کد اقتصادی -مشاوره در زمینه چگونگی تحریر دفاتر قانونی -مشاوره مالیاتی در جهت بهره گیری اشخاص حقوقی از تخفیفات، معافیت ها و مزیت های قانونی مشاوره در زمینه مالیات و بیمه

پس از ثبت شرکت و قبل از شروع فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی باید بدانند واحد تجاریشان مشمول چه مالیاتی می شوند و رسیدگی شان به چه نحوی انجام می شود و به چه صورت می توانند از جرائم و مالیات سنگین شان که ممکن است متحمل آن شوند، معاف شوند . لذا هر شخص حقوقی نیازمند یک مشاوره مالیاتی می باشند.

هر شرکتی از نظر قانونی ملزم به پرداخت مالیات است و باید در اداره مالیات تشکیل پرونده مالیاتی دهد و روند مالی شرکت خودش را در دفاتر کل و روزنامه ثبت نماید و اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

پلمپ دفاتر/اخذ کد اقتصادی/ارسال اظهارنامه مالیاتی/تحریر دفاتر کل و روزنامه از جمله اموری که هر شخص حقوقی باید براساس قوانین حسابرسی و مالیاتی کشور انجام دهد.

-مشاوره مالیاتی در زمینه مالیات بر درآمداشخاص حقوقی، مالیات برعملکرد و ارزش افزوده -مشاوره در جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی -پلمپ دفاتر قانونی و اخذ کد اقتصادی -مشاوره در زمینه چگونگی تحریر دفاتر قانونی -مشاوره مالیاتی در جهت بهره گیری اشخاص حقوقی از تخفیفات، معافیت ها و مزیت های قانونی مشاوره در زمینه مالیات و بیمه

تشریح

شرکت، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند ثبت شرکت اولین گام در شروع یک کسب و کار اقتصادی است اما به دلیل تفاوت انواع شرکتها نظیر مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و ... انتخاب شرکت متناسب با نوع فعالیت بدون مشاوره سخت و دشوار می باشد چرا که ممکن است به دلیل اشتباه در تفسیر قوانین و یا در نظر نگرفتن مزایا و معایب تواما، منجر به ایجاد مشکلاتی در ادامه کسب و کار گردد.

نقشه راه

*مراجعه به سایت سازمان اسناد واملاک کشور *سامانه ثبت شرکت ها *تکمیل اطلاعات اعضا و سهامداران *تایید نام *ارسال مدارک از طریق پست *ثبت روزنامه رسمی و کثیرالانشار

نکات کلیدی

از موارد با اهمیت در ثبت شرکت انتخاب نوع شرکت، انتخاب نام صحیح، موضوع و سرمایه ثبتی شرکت مطابق با برنامه کسب و کار می باشد.

خدمات ما

-برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری در خصوص انتخاب نوع مناسب شرکت، انتخاب نام، میزان سرمایه ثبتی، انتخاب زمینه فعالیت و ...

تشریح

اختراع، حق انحصاری است که در قبال ابداع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارت‌ست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود

نقشه راه

1- مشخص نمودن مخترع یا مخترعین و مالک یا مالکین اختراع 2-تنظیم مستندات اختراع مطابق با قوانین اداره مالکیت معنوی این مستندات شامل:خلاصه اختراع ، ادعانامه اختراع، شرح و توصیف اختراع، نقشه های فنی اختراع 3- ثبت اظهارنامه اختراع 4- پس از تایید اظهارنامه اختراع توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی ، اختراع به یک مرجع داوری ارجاع میشود و پس از داوری اختراع و در صورت پذیرفته شدن اختراع توسط داور می بایست آگهی روزنامه اختراع چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی اختراع تحویل گرفته شود.

نکات کلیدی

معمولا در مرحله داوری اکثر اختراعات بدلیل شباهت با سایر طرح های ثبت شده در اداره مالکیت معنوی ایران یا آمریکا رد میشوند. ایجاد تفاوت چشمگیر در میزان نوآوری طرح کلید اصلی گرفتن تاییدیه داور می باشد.

خدمات ما

- برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری در خصوص نحوه ثبت و الزامات ثبت اختراع - ثبت اختراع از صفر تا صد -تنظیم و نگارش شرح و توصیف و ادعانامه اختراع -نقشه کشی و تهیه طرح اختراع با نرم افزارهای تخصصی

تشریح

ثبت طرح صنعتی به معنای فرآیند ثبت شکل و فرم ظاهری کالا یا بسته بندی آن است که توسط شما طراحی شده است

نقشه راه

1-تصاویر کالای مورد درخواست که می بایست بر اساس قوانین اداره مالکیت معنوی تهیه شود. 2-تنظیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی پس از تایید اظهارنامه توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی می بایست آگهی روزنامه ثبت طرح صنعتی چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی ثبت تحویل گرفته شود.

نکات کلیدی

-

خدمات ما

مشاوره ثبت طرح صنعتی

تشریح

اولین قدم برای تجاری سازی محصول یا خدمت است. برند واژه ای موثر برای رونق بخشیدن به کسب و کار میباشد. بنابراین علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص یا بنگاه ها متمایز نماید.

نقشه راه

- انتخاب نام برند: مهم ترین اصل در ثبت نام برند این است که نام انتخابی جدید، غیر تکراری و قانونی باشد. (قابلیت ثبت داشته باشد) سایر مشخصه هایی که برای انتخاب نام برند باید درنظر داشت به صورت زیر می باشد: *جذابیت و منحصر به فردبودن * توانایی ارتباط با مصرف کنندگان * ارتباط نام برند با نوع کارکرد محصول یا خدمت 2- تنظیم اظهارنامه: پس از انتخاب نام برند، گام اصلی در ثبت برند، تنظیم اظهارنامه ی تسلیمی به اداره مالکیت معنوی است. 3- پس از تایید اظهارنامه توسط کارشناس اداره مالکیت معنوی می بایست آگهی روزنامه نوبت اول و دوم برند چاپ شود و پس از آن در اداره مالکیت معنوی پرونده فیزیکی تشکیل شود و گواهی برند تحویل گرفته شود.

نکات کلیدی

ثبت برند راهی برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از نام کالاها و خدمات و نام تجاری شما می باشد.

خدمات ما

مشاوره حضوری و آنلاین جهت ثبت برند شما -پیشنهاد و انتخاب نام مناسب برای برند شما

تشریح

افراد حقوقی و حقیقی متناسب با نوع فعالیتشان برای تاسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی می بایست مجوزهایی اخذ کنند مانند جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، مجوز سازمان غذا و دارو و ....

نقشه راه

جهت اخذ جواز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی به بخش سرمایه گذاری در سایت https://www.behinyab.ir/ مراجعه کنید.

نکات کلیدی

-

خدمات ما

-ثبت نام و عضویت در سایت بهین یاب - اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی، پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و مجوز غذا و دارو

تشریح

یکی از مشکلات عمده کسب و کار های نوپا بخصوص استارتاپ ها، عدم آشنایی با قرارداد های فنی و حقوقی برای گسترش کسب و کارشان می باشد. تنظیم بسیاری از قراردادها از جنبه حقوقی نیازمند توجه به برخی الزمات است. مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد به افراد کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن این الزمات بتوانند از ریسک‍‌های احتمالی جلوگیری کنند.

نقشه راه

-

نکات کلیدی

-

خدمات ما

-مشاوره تنظیم قراردادهای فنی و حقوقی

تشریح

پس از ثبت شرکت و قبل از شروع فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی باید بدانند واحد تجاریشان مشمول چه مالیاتی می شوند و رسیدگی شان به چه نحوی انجام می شود و به چه صورت می توانند از جرائم و مالیات سنگین شان که ممکن است متحمل آن شوند، معاف شوند . لذا هر شخص حقوقی نیازمند یک مشاوره مالیاتی می باشند.

نقشه راه

هر شرکتی از نظر قانونی ملزم به پرداخت مالیات است و باید در اداره مالیات تشکیل پرونده مالیاتی دهد و روند مالی شرکت خودش را در دفاتر کل و روزنامه ثبت نماید و اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

نکات کلیدی

پلمپ دفاتر/اخذ کد اقتصادی/ارسال اظهارنامه مالیاتی/تحریر دفاتر کل و روزنامه از جمله اموری که هر شخص حقوقی باید براساس قوانین حسابرسی و مالیاتی کشور انجام دهد.

خدمات کلیدی

-مشاوره مالیاتی در زمینه مالیات بر درآمداشخاص حقوقی، مالیات برعملکرد و ارزش افزوده -مشاوره در جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی -پلمپ دفاتر قانونی و اخذ کد اقتصادی -مشاوره در زمینه چگونگی تحریر دفاتر قانونی -مشاوره مالیاتی در جهت بهره گیری اشخاص حقوقی از تخفیفات، معافیت ها و مزیت های قانونی مشاوره در زمینه مالیات و بیمه