تولید محصول یا ارائه خدمات در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی

  • طرح توجیهی اقتصادی business plan
  • مدل کسب و کار business model
  • تامین سرمایه
  • دانش بنیان

پس از ساخت نمونه اولیه محصول و رفع موانع فنی نوبت به برآورد هزینه های تولید و ساخت محصول در مقیاس نیمه صنعتی یا صنعتی می رسد. برای این مهم نیاز به نگارش طرح توجیهی اقتصادی می باشد. در واقع طرح توجیهی تخمینی دقیق و جامع از هزینه ها و درآمدها و سود و زیان آتی یک کسب و کار می باشد و به طور کلی به بررسی، تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار می پردازد.

در طرح توجیهی اقتصادی موارد زیر بررسی میشوند: بخش اول: مطالعات بازار که جنبه هاي مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده براي طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. بخش دوم: توجیه پذیری فنی که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد. بخش سوم: تجزیه وتحلیل مالی می باشد که در آن شاخص هاي مختلف مالی و سودآوري طرح با استفاده از اطلاعات بخش هاي قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهاي اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجراي طرح تصمیم گیري می شود.

جهت داشتن طرح توجیهی اقتصادی استانداردی که مورد تایید سرمایه گذاران نیز باشد، توصیه می شود از نرم افزار کامفار استفاده شود.

-برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری جهت بررسی و تحلیل طرح های اقتصادی تهیه شده شما -نگارش طرح توجیهی بوسیله نرم افزار کامفار -محاسبه سود و زیان طرح در بازه های زمانی سه، پنج و ده ساله -محاسبه طرح بر مبنای نرخ تورم در سال های آتی و هزینه های تسهیلات و ...

پس از ساخت نمونه اولیه محصول و رفع موانع فنی نوبت به برآورد هزینه های تولید و ساخت محصول در مقیاس نیمه صنعتی یا صنعتی می رسد. برای این مهم نیاز به نگارش طرح توجیهی اقتصادی می باشد. در واقع طرح توجیهی تخمینی دقیق و جامع از هزینه ها و درآمدها و سود و زیان آتی یک کسب و کار می باشد و به طور کلی به بررسی، تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار می پردازد.

در طرح توجیهی اقتصادی موارد زیر بررسی میشوند: بخش اول: مطالعات بازار که جنبه هاي مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده براي طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. بخش دوم: توجیه پذیری فنی که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد. بخش سوم: تجزیه وتحلیل مالی می باشد که در آن شاخص هاي مختلف مالی و سودآوري طرح با استفاده از اطلاعات بخش هاي قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهاي اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجراي طرح تصمیم گیري می شود.

جهت داشتن طرح توجیهی اقتصادی استانداردی که مورد تایید سرمایه گذاران نیز باشد، توصیه می شود از نرم افزار کامفار استفاده شود.

-برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری جهت بررسی و تحلیل طرح های اقتصادی تهیه شده شما -نگارش طرح توجیهی بوسیله نرم افزار کامفار -محاسبه سود و زیان طرح در بازه های زمانی سه، پنج و ده ساله -محاسبه طرح بر مبنای نرخ تورم در سال های آتی و هزینه های تسهیلات و ...

یکی از مهمترین مراحلی که معمولا کارآفرینان از آن عبور کرده و وقت کمتری برای پیاده سازی آن می گذارند مدل کسب و کار می باشد. مدل کسب و کار به ارزش های پیشنهادی به مشتری، نحوه ارائه ارزشها ، نحوه ارتباط با مشتری و مسائلی از این دست می پردازد.

برای تهیه مدل کسب و کار از بوم مدل کسب و کار استفاده می شود که به 9 بخش تقسیم بندی می شود. بخش های 9 گانه بوم مدل کسب و کار شامل موارد زیر می باشند: 1- مشتریان 2- ارزش های پیشنهادی برای مشتریان 3- چارچوب تعامل با مشتریان 4- کانال های ارتباط با مشتریان 5- فعالیت های کلیدی 6- منابع کلیدی 7- شرکای کلیدی 8- مدل درآمد 9- ساختار هزینه

قبل از نوشتن مدل کسب و کارتان مطالعه کتاب خلق مدل کسب و کار نوشته آقای الکساندر استروالدر که مبدع این روش می باشند توصیه می گردد. برای تهیه مدل کسب و کار توصیه می شود که حتما این کار را به صورت تیمی انجام دهید. مطالعه مدل های کسب و کار شرکت های موفق و ناموفق کمک بزرگی به شما می کند.

-برگزاری جلسه مشاوره حضوری و آنلاین جهت تهیه یا بررسی مدل کسب و کار شما -آموزش آماده سازی مدل کسب وکار مطابق با زمینه فعالیت شما

یکی از مهمترین مراحلی که معمولا کارآفرینان از آن عبور کرده و وقت کمتری برای پیاده سازی آن می گذارند مدل کسب و کار می باشد. مدل کسب و کار به ارزش های پیشنهادی به مشتری، نحوه ارائه ارزشها ، نحوه ارتباط با مشتری و مسائلی از این دست می پردازد.

برای تهیه مدل کسب و کار از بوم مدل کسب و کار استفاده می شود که به 9 بخش تقسیم بندی می شود. بخش های 9 گانه بوم مدل کسب و کار شامل موارد زیر می باشند: 1- مشتریان 2- ارزش های پیشنهادی برای مشتریان 3- چارچوب تعامل با مشتریان 4- کانال های ارتباط با مشتریان 5- فعالیت های کلیدی 6- منابع کلیدی 7- شرکای کلیدی 8- مدل درآمد 9- ساختار هزینه

قبل از نوشتن مدل کسب و کارتان مطالعه کتاب خلق مدل کسب و کار نوشته آقای الکساندر استروالدر که مبدع این روش می باشند توصیه می گردد. برای تهیه مدل کسب و کار توصیه می شود که حتما این کار را به صورت تیمی انجام دهید. مطالعه مدل های کسب و کار شرکت های موفق و ناموفق کمک بزرگی به شما می کند.

-برگزاری جلسه مشاوره حضوری و آنلاین جهت تهیه یا بررسی مدل کسب و کار شما -آموزش آماده سازی مدل کسب وکار مطابق با زمینه فعالیت شما

پس از آماده سازی و ساخت نمونه اولیه و تهیه طرح توجیهی اقتصادی و مدل کسب و کار نوبت به تامین سرمایه جهت تولید یا ارائه خدمات در مقیاس محدود یا نیمه صنعتی می رسد. تامین سرمایه در این مرحله نیز تقریبا همانند تامین سرمایه برای تولید نمونه اولیه و پایلوت می باشد اما از آن جایی حجم سرمایه گذاری و میزان ریسک بالاتر می باشد تامین سرمایه در این مرحله بدون چالش نخواهد بود.

روش های جذب سرمایه و تامین مالی در مرحله تولید نیمه صنعتی: 1- تامین مالی با استفاده از سرمایه شخصی 2- تامین مالی از طریق دریافت وام از بانک ها 4- جذب سرمایه از طریق واگذاری سهام شرکت 5- جذب سرمایه از صندوق های ریسک پذیر تامین سرمایه از صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی 6- تامین سرمایه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه شرکت های دانش بنیان) تامین سرمایه از طریق مدل هم سرمایه گذاری چند وجهی

-تامین سرمایه از بانک ها بصورت وام می باشد که معمولا پروسه ای طولانی است و نیاز به وثیقه های ملکی و ضامن دارد، توصیه می شود بانک ها را به عنوان آخرین گزینه تامین سرمایه در نظر بگیرید. -صندوق های پژوهش و فناوری یکی از گزینه های مطلوب می باشند که می توانند هم بصورت وام و هم به شکل خطر پذیر تامین مالی نمایند. یکی از بهترین گزینه های تامین مالی دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد که متاسفانه فقط به شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه می دهد.

-برگزاری جلسات مشاوره جهت بررسی طرح و توصیه بهترین روش تامین سرمایه -معرفی سرمایه گذاران و ایجاد کانال مستقیم با سرمایه گذاران

پس از آماده سازی و ساخت نمونه اولیه و تهیه طرح توجیهی اقتصادی و مدل کسب و کار نوبت به تامین سرمایه جهت تولید یا ارائه خدمات در مقیاس محدود یا نیمه صنعتی می رسد. تامین سرمایه در این مرحله نیز تقریبا همانند تامین سرمایه برای تولید نمونه اولیه و پایلوت می باشد اما از آن جایی حجم سرمایه گذاری و میزان ریسک بالاتر می باشد تامین سرمایه در این مرحله بدون چالش نخواهد بود.

روش های جذب سرمایه و تامین مالی در مرحله تولید نیمه صنعتی: 1- تامین مالی با استفاده از سرمایه شخصی 2- تامین مالی از طریق دریافت وام از بانک ها 4- جذب سرمایه از طریق واگذاری سهام شرکت 5- جذب سرمایه از صندوق های ریسک پذیر تامین سرمایه از صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی 6- تامین سرمایه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه شرکت های دانش بنیان) تامین سرمایه از طریق مدل هم سرمایه گذاری چند وجهی

-تامین سرمایه از بانک ها بصورت وام می باشد که معمولا پروسه ای طولانی است و نیاز به وثیقه های ملکی و ضامن دارد، توصیه می شود بانک ها را به عنوان آخرین گزینه تامین سرمایه در نظر بگیرید. -صندوق های پژوهش و فناوری یکی از گزینه های مطلوب می باشند که می توانند هم بصورت وام و هم به شکل خطر پذیر تامین مالی نمایند. یکی از بهترین گزینه های تامین مالی دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد که متاسفانه فقط به شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه می دهد.

-برگزاری جلسات مشاوره جهت بررسی طرح و توصیه بهترین روش تامین سرمایه -معرفی سرمایه گذاران و ایجاد کانال مستقیم با سرمایه گذاران

»شركتها و مؤسسات دانش بنيان«، شركت يا موسسه ی خصوصي و يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادی )شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري( و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه )شامل طراحي و توليد كالا و خدمات( در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده ی فراوان تشکيل می شود.

برای اخذ تاییدیه دانش بینان، کالاها یا خدمات شرکت باید شروط سطح فناوری، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه (شروط محصولات دانش بینان) را داشته باشد. اولین گام برای گرفتن تاییدیه دانش بینان ثبت نام در سامانه ارزیابی شرکت های دانش بینان می باشد. برای اخذ تاییدیه دانش بینان، کالاها یا خدمات شرکت باید شروط سطح فناوری، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه (شروط محصولات دانش بینان) را داشته باشد. اولین گام برای گرفتن تاییدیه دانش بینان ثبت نام در سامانه ارزیابی شرکت های دانش بینان می باشد. پس از ثبت نام، شرکت توسط کارگزاران مورد تایید کارگروه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت های دانش بینان بررسی و ارزیابی می گردد که در صورت تایید شدن بسته به نوع محصول یا خدمت و میزان فروش آن در یکی از دسته های زیر قرار خواهد گرفت. دانش بنیان نوع 1 نوع 2 نوع 3

عمده شرکت ها بدلیل عدم پیچیدگی فنی محصولات مورد تایید قرار نمی گیرند که دلیل عمده آن نداشتن اطلاعات طبقه بندی شده منسجم محصول ، نقش های فنی لازم و ... می باشد.

-برگزاری جلسه مشاوره حضوری وآنلاین در مورد نحوه ارزیابی -مشاوره جهت تهیه مستندات لازم متناسب با محصول یا خدمت -ارزیابی اولیه بر اساس تجربه 5 ساله در این حوزه

»شركتها و مؤسسات دانش بنيان«، شركت يا موسسه ی خصوصي و يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادی )شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري( و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه )شامل طراحي و توليد كالا و خدمات( در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده ی فراوان تشکيل می شود.

برای اخذ تاییدیه دانش بینان، کالاها یا خدمات شرکت باید شروط سطح فناوری، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه (شروط محصولات دانش بینان) را داشته باشد. اولین گام برای گرفتن تاییدیه دانش بینان ثبت نام در سامانه ارزیابی شرکت های دانش بینان می باشد. برای اخذ تاییدیه دانش بینان، کالاها یا خدمات شرکت باید شروط سطح فناوری، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه (شروط محصولات دانش بینان) را داشته باشد. اولین گام برای گرفتن تاییدیه دانش بینان ثبت نام در سامانه ارزیابی شرکت های دانش بینان می باشد. پس از ثبت نام، شرکت توسط کارگزاران مورد تایید کارگروه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت های دانش بینان بررسی و ارزیابی می گردد که در صورت تایید شدن بسته به نوع محصول یا خدمت و میزان فروش آن در یکی از دسته های زیر قرار خواهد گرفت. دانش بنیان نوع 1 نوع 2 نوع 3

عمده شرکت ها بدلیل عدم پیچیدگی فنی محصولات مورد تایید قرار نمی گیرند که دلیل عمده آن نداشتن اطلاعات طبقه بندی شده منسجم محصول ، نقش های فنی لازم و ... می باشد.

-برگزاری جلسه مشاوره حضوری وآنلاین در مورد نحوه ارزیابی -مشاوره جهت تهیه مستندات لازم متناسب با محصول یا خدمت -ارزیابی اولیه بر اساس تجربه 5 ساله در این حوزه

تشریح

پس از ساخت نمونه اولیه محصول و رفع موانع فنی نوبت به برآورد هزینه های تولید و ساخت محصول در مقیاس نیمه صنعتی یا صنعتی می رسد. برای این مهم نیاز به نگارش طرح توجیهی اقتصادی می باشد. در واقع طرح توجیهی تخمینی دقیق و جامع از هزینه ها و درآمدها و سود و زیان آتی یک کسب و کار می باشد و به طور کلی به بررسی، تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار می پردازد.

نقشه راه

در طرح توجیهی اقتصادی موارد زیر بررسی میشوند: بخش اول: مطالعات بازار که جنبه هاي مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده براي طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. بخش دوم: توجیه پذیری فنی که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد. بخش سوم: تجزیه وتحلیل مالی می باشد که در آن شاخص هاي مختلف مالی و سودآوري طرح با استفاده از اطلاعات بخش هاي قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهاي اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجراي طرح تصمیم گیري می شود.

نکات کلیدی

جهت داشتن طرح توجیهی اقتصادی استانداردی که مورد تایید سرمایه گذاران نیز باشد، توصیه می شود از نرم افزار کامفار استفاده شود.

خدمات ما

-برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیر حضوری جهت بررسی و تحلیل طرح های اقتصادی تهیه شده شما -نگارش طرح توجیهی بوسیله نرم افزار کامفار -محاسبه سود و زیان طرح در بازه های زمانی سه، پنج و ده ساله -محاسبه طرح بر مبنای نرخ تورم در سال های آتی و هزینه های تسهیلات و ...

تشریح

یکی از مهمترین مراحلی که معمولا کارآفرینان از آن عبور کرده و وقت کمتری برای پیاده سازی آن می گذارند مدل کسب و کار می باشد. مدل کسب و کار به ارزش های پیشنهادی به مشتری، نحوه ارائه ارزشها ، نحوه ارتباط با مشتری و مسائلی از این دست می پردازد.

نقشه راه

برای تهیه مدل کسب و کار از بوم مدل کسب و کار استفاده می شود که به 9 بخش تقسیم بندی می شود. بخش های 9 گانه بوم مدل کسب و کار شامل موارد زیر می باشند: 1- مشتریان 2- ارزش های پیشنهادی برای مشتریان 3- چارچوب تعامل با مشتریان 4- کانال های ارتباط با مشتریان 5- فعالیت های کلیدی 6- منابع کلیدی 7- شرکای کلیدی 8- مدل درآمد 9- ساختار هزینه

نکات کلیدی

قبل از نوشتن مدل کسب و کارتان مطالعه کتاب خلق مدل کسب و کار نوشته آقای الکساندر استروالدر که مبدع این روش می باشند توصیه می گردد. برای تهیه مدل کسب و کار توصیه می شود که حتما این کار را به صورت تیمی انجام دهید. مطالعه مدل های کسب و کار شرکت های موفق و ناموفق کمک بزرگی به شما می کند.

خدمات ما

-برگزاری جلسه مشاوره حضوری و آنلاین جهت تهیه یا بررسی مدل کسب و کار شما -آموزش آماده سازی مدل کسب وکار مطابق با زمینه فعالیت شما

تشریح

پس از آماده سازی و ساخت نمونه اولیه و تهیه طرح توجیهی اقتصادی و مدل کسب و کار نوبت به تامین سرمایه جهت تولید یا ارائه خدمات در مقیاس محدود یا نیمه صنعتی می رسد. تامین سرمایه در این مرحله نیز تقریبا همانند تامین سرمایه برای تولید نمونه اولیه و پایلوت می باشد اما از آن جایی حجم سرمایه گذاری و میزان ریسک بالاتر می باشد تامین سرمایه در این مرحله بدون چالش نخواهد بود.

نقشه راه

روش های جذب سرمایه و تامین مالی در مرحله تولید نیمه صنعتی: 1- تامین مالی با استفاده از سرمایه شخصی 2- تامین مالی از طریق دریافت وام از بانک ها 4- جذب سرمایه از طریق واگذاری سهام شرکت 5- جذب سرمایه از صندوق های ریسک پذیر تامین سرمایه از صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی 6- تامین سرمایه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه شرکت های دانش بنیان) تامین سرمایه از طریق مدل هم سرمایه گذاری چند وجهی

نکات کلیدی

-تامین سرمایه از بانک ها بصورت وام می باشد که معمولا پروسه ای طولانی است و نیاز به وثیقه های ملکی و ضامن دارد، توصیه می شود بانک ها را به عنوان آخرین گزینه تامین سرمایه در نظر بگیرید. -صندوق های پژوهش و فناوری یکی از گزینه های مطلوب می باشند که می توانند هم بصورت وام و هم به شکل خطر پذیر تامین مالی نمایند. یکی از بهترین گزینه های تامین مالی دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد که متاسفانه فقط به شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه می دهد.

خدمات ما

-برگزاری جلسات مشاوره جهت بررسی طرح و توصیه بهترین روش تامین سرمایه -معرفی سرمایه گذاران و ایجاد کانال مستقیم با سرمایه گذاران

تشریح

»شركتها و مؤسسات دانش بنيان«، شركت يا موسسه ی خصوصي و يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادی )شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري( و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه )شامل طراحي و توليد كالا و خدمات( در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده ی فراوان تشکيل می شود.

نقشه راه

برای اخذ تاییدیه دانش بینان، کالاها یا خدمات شرکت باید شروط سطح فناوری، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه (شروط محصولات دانش بینان) را داشته باشد. اولین گام برای گرفتن تاییدیه دانش بینان ثبت نام در سامانه ارزیابی شرکت های دانش بینان می باشد. برای اخذ تاییدیه دانش بینان، کالاها یا خدمات شرکت باید شروط سطح فناوری، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه (شروط محصولات دانش بینان) را داشته باشد. اولین گام برای گرفتن تاییدیه دانش بینان ثبت نام در سامانه ارزیابی شرکت های دانش بینان می باشد. پس از ثبت نام، شرکت توسط کارگزاران مورد تایید کارگروه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت های دانش بینان بررسی و ارزیابی می گردد که در صورت تایید شدن بسته به نوع محصول یا خدمت و میزان فروش آن در یکی از دسته های زیر قرار خواهد گرفت. دانش بنیان نوع 1 نوع 2 نوع 3

نکات کلیدی

عمده شرکت ها بدلیل عدم پیچیدگی فنی محصولات مورد تایید قرار نمی گیرند که دلیل عمده آن نداشتن اطلاعات طبقه بندی شده منسجم محصول ، نقش های فنی لازم و ... می باشد.

خدمات ما

-برگزاری جلسه مشاوره حضوری وآنلاین در مورد نحوه ارزیابی -مشاوره جهت تهیه مستندات لازم متناسب با محصول یا خدمت -ارزیابی اولیه بر اساس تجربه 5 ساله در این حوزه